Cliënteninfo

U kunt bij ons terecht voor:

  1. thuisondersteuning nieuwe stijl
  2. ambulante (woon-)begeleiding
  3. beschermd thuis (24/7 bereikbaar)
  4. dagbesteding / maatschappelijke deelname
  5. huishoudelijke hulp (ook voor mantelzorgers in Almelo!)
  6. basishulp bij persoonlijke verzorging
  7. zorgregie (complexe verzorging, verpleging, verpleeg- en hulpmiddelen)

Thuisteam Twente is in noodgevallen 24 uur per dag  / 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Tijdens kantooruren: 0546-45 55 63
Bereikbaarheidsdienst voor spoedsituaties buiten kantooruren
: 06 – 43 99 52 73

dsc_6448-1024×680-1

Financiering

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Thuisteam Twente heeft met alle 14 Twentse gemeenten een contract en kan daardoor alle maatwerkvoorzieningen in Zorg In Natura leveren. Dat houdt in dat de gemeente de kosten voor de hulp en ondersteuning vergoedt. Afhankelijk van de gemeente kan een eigen bijdrage bij u in rekening worden gebracht. Dat doet het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

WMO-BW (Beschermd Wonen)
Thuisteam Twente een contract voor het bieden van innovatieve vormen van Beschermd Wonen in het Cimot-gebied Almelo (dat is Almelo, Rijssen-Holten, Wierden, Hellendoorn, Twenterand en Tubbergen). Dat houdt in dat de gemeente de kosten voor de hulp en ondersteuning vergoedt. Afhankelijk van de gemeente kan een eigen bijdrage bij u in rekening worden gebracht. Dat doet het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

Wlz (Wet langdurige zorg)
Thuisteam Twente heeft een contract met Menzis Zorgkantoor voor het leveren van zorg en ondersteuning op basis van een modulair pakket thuis. De kosten van de zorg brengt Thuisteam Twente rechtstreeks in rekening bij het Zorgkantoor. Voor de zorg wordt een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Dat doet het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Zvw (Zorgverzekeringswet)
Thuisteam Twente is lid van de Coöperatie Dichtbij en heeft daardoor mogelijkheden voor het leveren van wijkzorg/wijkverpleging op basis van de zorgverzekeringswet. De kosten van de zorg brengt Thuisteam Twente via de coöperatie rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar.

Cliënten zijn gemiddeld dik tevreden over Thuisteam Twente!

Cliënteninfo

(klik op het plaatje hierboven)

Toelichting

Als u hulp of ondersteuning nodig hebt, wilt u dat het liefst van een vertrouwd iemand. Die aanpakt, doorpakt, er voor u is. Dat geldt trouwens ook als u hulp voor een ander wilt regelen. Bijvoorbeeld voor een vriend(in) of iemand in uw familie. Uw ouder(s) of uw kind.

Bovendien wilt u terug kunnen vallen op een betrouwbare organisatie. Een organisatie die zich bij u betrokken voelt. Zeker als het om ingewikkelde problemen gaat. Bij Thuisteam Twente vinden we die wensen vanzelfsprekend.

Vooral als iemand langdurig afhankelijk is van hulp of ondersteuning, is het volgens ons van het grootste  belang dat de zorg en ondersteuning zo vanzelfsprekend en ‘gewoon’ mogelijk wordt georganiseerd. En een zo onzichtbaar mogelijk onderdeel van het dagelijks leven is.

Dit bereiken wij door samen met u te bekijken wie er in uw omgeving in staat en bereid zijn om als mantelzorger voor u te werken. Soms wordt de inspanning van een mantelzorger te zwaar of te complex. In dat geval kijkt Thuisteam Twente met u en uw directe omgeving naar een mix van mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionals. Zodat we een duurzame invulling van de zorg- of ondersteuningsvraag kunnen waarborgen. Hierdoor kunt u het leven zoals u dat wenst blijven leven. U wilt immers ondersteuning zonder betutteling. Maar wel met handige tips en praktische oplossingen.

Thuisteam Twente levert de begeleiding en/of ondersteuning die U nodig hebt, niet meer maar ook zeker niet minder. Thuisteam Twente is een kleine, flexibele organisatie. Dat scheelt in de kosten en zorgt voor korte lijnen. Waar de informele zorg overbelast raakt, kwalitatief te kort schiet of onvoldoende is, wordt professionele zorg ingeschakeld. Altijd in overleg met u en zo nodig in overleg met uw arts of behandelaar.

Bij Thuisteam Twente kunt u terecht als u hulp en/of ondersteuning nodig heeft vanwege een chronische ziekte, ouderdom, verstandelijke en/of lichamelijke beperking en psychiatrie. Thuisteam Twente levert WMO- en/of WLZ-geïndiceerde zorg. Ook als u meerzorg of gewoon particuliere hulp wilt, bent u bij ons aan het juiste adres.

Thuisteam Twente  is een toegelaten instelling volgens de Wet Toezicht Zorginstellingen onder nummer 11938.

Cliëntondersteuning

Thuisteam Twente hecht grote waarde aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Waar mogelijk wordt actief gewezen op de onafhankelijke ondersteuning door vrijwilligers van Almelo Sociaal. Soms is de situatie dusdanig complex, dat professionele ondersteuning nodig is. Cliënten met een Wlz indicatie ontvangen deze ondersteuning van een professional van bijvoorbeeld Stichting CliëntOndersteuning Twente. Dit wordt gefinancierd door het Menzis Zorgkantoor. Ook cliënten met een indicatie Beschermd Wonen hebben soms behoefte aan professionele ondersteuning. Omdat de gemeente Almelo hier niet in voorziet, betaalt Thuisteam Twente deze ondersteuning. Om de onafhankelijkheid te waarborgen pleit Thuisteam Twente voor meer variatie in cliëntondersteuning, met de bijbehorende financiering.

Aanvragen indicatie voor zorg / begeleiding

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u in uw eigen gemeente aankloppen bij een wijkteam. Bel voor informatie over de route met de WMO-afdeling van uw lokale gemeente.

Heeft u een zorgvraag die passend is binnen de Wet langdurige zorg, kijk dan op de website van het CIZ.

 

Vertrouwenspersoon

Cliënten kunnen voor advies en bij geschillen gebruikmaken van een externe vertrouwenspersoon, mevrouw Esther Bouman. Zij is bereikbaar via telefoon 06-28149808 en email info@fouxia.nl.

Direct contact

Direct een bericht sturen aan Thuisteam Twente? Dat kan. Vul hieronder uw bericht en gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Klik hier. captcha txt