Cliënteninfo

U kunt bij ons terecht voor:

  1. thuisondersteuning nieuwe stijl
  2. ambulante (woon-)begeleiding
  3. beschermd thuis (24/7 bereikbaar)
  4. dagbesteding / maatschappelijke deelname
  5. huishoudelijke hulp (ook voor mantelzorgers in Almelo!)
  6. basishulp bij persoonlijke verzorging
  7. zorgregie (complexe verzorging, verpleging, verpleeg- en hulpmiddelen)

Thuisteam Twente is in noodgevallen 24 uur per dag  / 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Tijdens kantooruren: 0546-45 55 63
Bereikbaarheidsdienst voor spoedsituaties buiten kantooruren
: 06 – 43 99 52 73

dsc_6448-1024×680-1

Financiering

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Thuisteam Twente heeft met alle 14 Twentse gemeenten een contract en kan daardoor alle maatwerkvoorzieningen in Zorg In Natura leveren. Dat houdt in dat de gemeente de kosten voor de hulp en ondersteuning vergoedt. Afhankelijk van de gemeente kan een eigen bijdrage bij u in rekening worden gebracht. Dat doet het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

WMO-BW (Beschermd Wonen)
Thuisteam Twente een contract voor het bieden van innovatieve vormen van Beschermd Wonen in het Cimot-gebied Almelo (dat is Almelo, Rijssen-Holten, Wierden, Hellendoorn, Twenterand en Tubbergen). Dat houdt in dat de gemeente de kosten voor de hulp en ondersteuning vergoedt. Afhankelijk van de gemeente kan een eigen bijdrage bij u in rekening worden gebracht. Dat doet het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

Wlz (Wet langdurige zorg)
Thuisteam Twente heeft een contract met Menzis Zorgkantoor voor het leveren van zorg en ondersteuning op basis van een modulair pakket thuis. De kosten van de zorg brengt Thuisteam Twente rechtstreeks in rekening bij het Zorgkantoor. Voor de zorg wordt een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Dat doet het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Zvw (Zorgverzekeringswet)
Thuisteam Twente is lid van de Coöperatie Dichtbij en heeft daardoor mogelijkheden voor het leveren van wijkzorg/wijkverpleging op basis van de zorgverzekeringswet. De kosten van de zorg brengt Thuisteam Twente via de coöperatie rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar.

Cliënten zijn gemiddeld dik tevreden over Thuisteam Twente!

Cliënteninfo

(klik op het plaatje hierboven)

Toelichting

Bent u op zoek naar hulp en ondersteuning van een betrouwbare organisatie die voor u klaarstaat? Bij Thuisteam Twente begrijpen we dat u het liefst geholpen wordt door iemand die u vertrouwt en die er voor u is. Of het nu gaat om hulp voor uzelf, een vriend(in), familielid, ouder of kind, wij staan voor u klaar.

Bij Thuisteam Twente vinden we het belangrijk dat de zorg en ondersteuning die u ontvangt zo vanzelfsprekend mogelijk en een zo onzichtbaar mogelijk onderdeel van uw dagelijks leven is. Daarom werken we samen met u en uw directe omgeving om te kijken wie er in staat en bereid zijn om als mantelzorger voor u te werken. Als dit niet voldoende is, kijken we samen naar een mix van mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionals om zo een duurzame invulling van uw zorg- of ondersteuningsvraag te waarborgen.

Bij Thuisteam Twente leveren we de begeleiding en/of ondersteuning die u nodig heeft, niet meer maar zeker ook niet minder. We zijn een kleine, flexibele organisatie met korte lijnen en lage kosten. Als de informele zorg overbelast raakt, kwalitatief te kort schiet of onvoldoende is, schakelen we professionele zorg in, altijd in overleg met u en indien nodig uw arts of behandelaar.

Of u nu hulp nodig heeft vanwege een chronische ziekte, ouderdom, verstandelijke en/of lichamelijke beperking en psychiatrie, bij Thuisteam Twente bent u aan het juiste adres. We leveren WMO- en/of WLZ-geïndiceerde zorg en bieden ook meerzorg en particuliere hulp aan.

Bij Thuisteam Twente vinden we het vanzelfsprekend dat we ons betrokken voelen bij onze cliënten en we zijn er trots op dat we een toegelaten instelling zijn volgens de Wet Toezicht ZorgAanbieders onder nummer 11938. Kortom, bij Thuisteam Twente kunt u rekenen op de zorg en ondersteuning die u nodig heeft, met handige tips en praktische oplossingen, zonder betutteling.

Bij Thuisteam Twente vinden we onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang. Daarom wijzen we onze cliënten actief op de mogelijkheden van onafhankelijke ondersteuning door vrijwilligers van Almelo Sociaal. In sommige situaties is de ondersteuning echter dusdanig complex dat professionele ondersteuning nodig is. Cliënten met een Wlz indicatie ontvangen deze ondersteuning van professionals van bijvoorbeeld Stichting CliëntOndersteuning Twente, die gefinancierd wordt door het Menzis Zorgkantoor.

Bij Thuisteam Twente vinden we het belangrijk dat alle cliënten toegang hebben tot professionele ondersteuning, ook als ze geen indicatie hebben voor deze ondersteuning. Daarom betalen wij de professionele ondersteuning voor cliënten met een indicatie Beschermd Wonen, aangezien de gemeente Almelo hier niet in voorziet. We pleiten voor meer variatie in cliëntondersteuning, inclusief de bijbehorende financiering, om de onafhankelijkheid van deze ondersteuning te waarborgen.

Kies voor Thuisteam Twente als u op zoek bent naar een zorgorganisatie die het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning erkent en actief op zoek gaat naar de best mogelijke ondersteuning voor elke cliënt, ongeacht hun indicatie.

Aanvragen indicatie voor zorg / begeleiding

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u in uw eigen gemeente aankloppen bij een wijkteam. Bel voor informatie over de route met de WMO-afdeling van uw lokale gemeente.

Heeft u een zorgvraag die passend is binnen de Wet langdurige zorg, kijk dan op de website van het CIZ.

Wachttijden

De wachttijd vanaf het moment dat u zich bij ons aanmeldt tot het moment waarop u van ons de eerste zorg ontvangt, bedraagt bij Thuisteam Twente circa twee weken. Meldt u zich aan voor Beschermd Thuis en heeft u daarbij huisvesting nodig, dan bedraagt de wachttijd circa drie tot vier maanden.

Vertrouwenspersoon

Cliënten kunnen voor advies en bij geschillen gebruikmaken van een externe vertrouwenspersoon, mevrouw Esther Bouman. Zij is bereikbaar via telefoon 06-28149808 en email info@fouxia.nl.

Direct contact

Direct een bericht sturen aan Thuisteam Twente? Dat kan. Vul hieronder uw bericht en gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Klik hier. captcha txt