Thuisteam Twente:
zo gewoon dat het niet opvalt!

Je dagelijkse leven op orde houden kan soms knap lastig zijn.  Kleinschalig georganiseerde zorg en passende ondersteuning thuis wordt al meer dan 16 jaar  geboden door  Stichting Thuisteam Twente. Meestal aan mensen die het moeilijk vinden hun dagelijks leven op orde te houden. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen ze iemand weer snel op weg. Soms is de ondersteuning nodig voor langere tijd.  zonder te denken in doelgroepen wordt  samen met de cliënt en de mantelzorgers gekeken wat er aan hulp nodig is, en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Daarbij wordt het aantal medewerkers dat bij de cliënt over de vloer komt tot het minimum beperkt. Dat kan omdat Thuisteam Twente medewerkers heeft die meerdere functies kunnen combineren. Daardoor hoeft niet voor elke taak een ander gezicht langs te komen.

Ondersteuning bij het zelfstandig leven (inclusief hulp bij de persoonlijke verzorging) of het meedoen in de samenleving vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet. Dit kan binnen alle 14 Twentse gemeenten. Ook heeft Thuisteam Twente afspraken met Menzis Zorgkantoor voor het leveren van zorg in natura vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

In de Almelose binnenstad biedt Thuisteam Twente sinds 2014 een nieuwe vorm van beschermd wonen: beschermd thuis met 24/7 hulp op afroep in de buurt. Elke cliënt heeft gewoon zijn eigen (huur-)woning en huurt niet van Thuisteam Twente. Een cliënt hoeft dus niet te verhuizen als er geen of minder zorg nodig is, of als iemand over wil stappen naar een andere begeleidingsorganisatie. Dat vinden wij vanzelfsprekend! Een Beschermd Thuis is toegankelijk met een indicatie Beschermd Wonen of Wet langdurige zorg.

Thuisteam Twente is in het bezit van het het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 en het Keurmerk Beschermd Wonen.

Transparant
Thuisteam Twente is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eén van de eisen aan de ANBI-status is maximale transparantie. Dat betekent dat wij elk jaar een jaarverslag en jaarrekening opstellen. De financiële gegevens worden gecontroleerd door een externe accountant. Ook heeft Thuisteam Twente een openbaar meerjaren beleidsplan opgesteld. Op de pagina verantwoording vindt u onze jaarverslagen, jaarrekeningen, meerjarenbeleidsplan en de gegevens van het bestuur, de raad van toezicht en cliëntenraad.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlThuisteam Twente is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Gevestigd in ’t Schuttevaer

Thuisteam Twente is gevestigd in ’t Schuttevaer (Schuttenstraat 7 te Almelo). Dit gebouw delen wij met diverse sociale partners uit de stad, zoals kledingbank De Inloop, SchuldHulpMaatje, Jeugdfonds Almelode Speelgoedbank. Ook  Hair & Beauty by Yief zijn hier gevestigd. Onderling zijn er korte lijntjes, waardoor we snel kunnen schakelen als dat nodig is.

171226-schuttevaer
logo001
wtzi
armoedepact
Home
Home
anbiknipsel
Direct contact

Direct een bericht sturen aan Thuisteam Twente? Dat kan. Vul hieronder uw bericht en gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Klik hier. captcha txt