Om verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Thuisteam Twente haar dienstverlening voor de Jeugdwet, WMO, Zorgverzekeringswet en Wlz,  aangepast. We zetten de hieronder aanpassingen op een rij:

Update 13-02-2021

 1. Medewerkers met griep- of verkoudheidsverschijnselen komen niet bij cliënten over de vloer. Wel kunnen ze, waar mogelijk, begeleiding bieden, bijvoorbeeld via telefoon, mail en beeldbellen.
 2. Cliënten met griepachtige- en/of verkoudheidsverschijnselen wordt gevraagd dit direct door te geven aan onze administratie. Per situatie wordt, samen met onze verpleegkundigen, gekeken of de dienstverlening aangepast kan of moet worden.
 3. Het aantal medewerkers per cliënt wordt zoveel mogelijk beperkt. Hierbij houden wij rekening met de kwetsbaarheid van elke individuele cliënt. Waar nodig wordt praktische ondersteuning geboden en er wordt frequent contact gehouden via beeldbellen en andere digitale communicatievormen, zowel met de cliënt als met de mantelzorgers.
 4. De begeleiding vindt momenteel weer op reguliere wijze plaats. Daar waar ‘begeleiding op afstand’ effectief is gebleken, blijven wij deze begeleidingsvariant (deels) hanteren.
 5. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en mijden de kantoorlocatie .
 6. Op de locaties van Thuisteam Twente is het dragen van een mondkap verplicht als men loopt of staat. In elk geval dient de anderhalve meter maatregel ten alle tijde in acht te worden genomen.
 7. De toegang tot Inloop aan de Aa in Almelo is beperkt tot maximaal 20 personen tegelijk. Cliënten met een ongeplande hulpvraag kunnen gewoon bij de inloop terecht, er zijn collega’s beschikbaar om de hulpvraag op te pakken.
 8. Een deel van de activiteiten van Inloop aan de Aa vindt in de buitenlucht plaats, hiertoe is een samenwerking met de volkstuinvereniging in Almelo aangegaan.
 9. Op de dagopvanglocatie Diakonia in Rijssen is de toegang beperkt tot 25 personen. Deelnemers aan de dagactiviteiten hebben een vaste zitplaats en onderling is een afstand van ruim twee meter geborgd.
 10. We nemen extra (hygiëne-)voorzorgsmaatregelen bij het bieden van de (noodzakelijke) persoonlijke verzorging. Medewerkers hebben hier een instructie over ontvangen.
 11. Huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorg en (wijk-)verpleging vindt op reguliere wijze plaats, onze medewerkers hebben een instructie ontvangen over preventieve maatregelen en hoe te handelen bij kwetsbaarheid van cliënten.
 12. Cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners vragen wij om zoveel mogelijk via mail, telefoon of beeldbellen contact met ons op te nemen en bezoeken aan het kantoor tot het minimum te beperken. Bij de ingang van het kantoor is een deurbel geplaatst, het kan zijn dat de deur gesloten wordt als het door ons gestelde maximum aantal mensen binnen is.

Elke cliënt is per brief geïnformeerd over de maatregelen in zijn of haar situatie. Ons team van verpleegkundigen, orthopedagoog en maatschappelijk werkers is beschikbaar om met medewerkers en cliënten mee te denken in wat passende oplossingen zijn voor situaties waar we wellicht tegenaan lopen.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, belt u dan met het kantoor: 0546-455563 of mail naar info@thuisteamtwente.nl

 

Kijk voor meer informatie ook op:

https://www.ggdtwente.nl/

https://www.rivm.nl/

Direct contact

Direct een bericht sturen aan Thuisteam Twente? Dat kan. Vul hieronder uw bericht en gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Klik hier. captcha txt