Vacatures bij Thuisteam Twente

 

Thuisteam Twente is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie, werkzaam in de regio Almelo. Wij leveren maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun dagelijks leven. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen wij iemand weer op weg. Soms is deze ondersteuning voor langere tijd of moeten we in overleg met de cliënt en diens omgeving onderdelen van het dagelijks leven zelfs blijvend overnemen. Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen maar bekijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het best kan worden georganiseerd. Als het nodig is, bieden wij naast ondersteuning en praktische maatschappelijke hulp ook basisverzorging, huishoudelijke hulp en (arbeidsmatige) dagactiviteit of ontspanning.

Cliënten van Thuisteam Twente wonen allemaal zelfstandig. Een deel van onze cliëntengroep heeft echter in meer of mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Ons zorgaanbod is hierop afgestemd. In een extramurale setting bieden wij veiligheid en structuur middels een geplande en ongeplande contactmomenten, 24/7 bereikbaarheidsdienst, avondronde en korte lijnen tussen cliënt, zorgverleners en ondersteunende medewerkers.
Uiteraard werken wij hierbij als het nodig is samen met behandelaren en veiligheidsinstanties.

Actuele vacatures

  1. gedragskundige (orthopedagoog / GZ-psycholoog) – parttime
  2. breed inzetbare  SPV-er – MWD-er – Social Worker – uren in overleg

Ambieert u een andere functie binnen Thuisteam Twente? U mag echter altijd een open sollicitatie mailen!

Print Friendly, PDF & Email