Klachten

De medewerkers van Thuisteam Twente proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de handelswijze van een medewerker van Thuisteam Twente of dat u een andere klacht heeft. In dat geval streven wij er naar om zo goed mogelijk met u in gesprek te komen, zodat wij uw klacht kunnen wegnemen of verhelpen. Om dit te bereiken hebben wij de volgende ‘spelregels’ opgesteld.

  1. Als u ontevreden bent over de handelswijze van een medewerker van Thuisteam Twente, kan het vaak helpen om dit eerst rechtstreeks bespreekbaar te maken bij deze persoon of personen. Onze medewerkers proberen zo ‘vraaggericht’ mogelijk te werken en zullen dus altijd open staan voor zo’n gesprek. Schroom daarom niet om zaken die moeilijk liggen toch  bespreekbaar te maken.
  2. Als u na mondeling overleg met betrokkene van mening bent dat uw klacht niet serieus wordt genomen of wel serieus wordt genomen maar toch onvoldoende wordt opgelost, kunt u rechtstreeks contact zoeken met de manager zorg. U dient dan mondeling een klacht in. De manager zorg zal met u in gesprek gaan en samen met u bekijken wat er gedaan kan worden om uw klacht te verhelpen. Ook als u de klacht niet durft of niet wil bespreken met de rechtstreeks betrokkene, kunt u de manager zorg benaderen.
  3. Als u na contact met de manager zorg niet tevreden bent over de reactie van Thuisteam Twente op uw klacht, of als u de klacht gewoon liever schriftelijk indient, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Op het formulier staat hoe uw klacht in dat geval in behandeling wordt genomen en binnen welke termijn u een reactie van ons mag  verwachten. Uw klacht zal altijd op directieniveau of managementniveau in behandeling worden genomen door een medewerker die niet direct betrokken is bij de klacht.
  4. U mag er vanuit gaan dat een schriftelijke klacht altijd met grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons wordt bekeken.Als u na het doorlopen van deze stappen of een aantal van deze stappen, onverhoopt nog steeds niet tevreden bent over de behandeling en afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij een klachtencommissie die onafhankelijk staat ten opzichte van Thuisteam Twente. Deze klachtencommissie staat onder verantwoordelijkheid van Audite. Audite is als volgt bereikbaar:

Audite, Klachtencommissie voor de Zorg
Annerweg 30
9471 KV  Zuidlaren
Telefoon: 050-727.15.00 (maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur)
Internet: www.auditezorg.nl
E-mail    : secretaries@auditezorg.nl

Audite handelt volstrekt onafhankelijk van onze organisatie uw klachten of opmerkingen af. Thuisteam Twente is, als zorgorganisatie, wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. Als u onverhoopt geen vertrouwen heeft in een correcte afhandeling van uw klacht door medewerkers van Thuisteam Twente kunt u er ook voor kiezen om direct uw klacht in te dienen bij Audite (en de stappen 1 t/m 3 overslaan)

Naast het indienen van een klacht op één van de hierboven beschreven wijzen, bestaat voor u de mogelijkheid om een zorginhoudelijke klacht buiten deze klachtenregeling om, te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Print Friendly, PDF & Email