Thuisteam Twente: zo gewoon dat het niet opvalt!

DSC_6464

Je dagelijkse leven op orde houden kan soms knap lastig zijn.  Kleinschalig georganiseerde zorg en passende ondersteuning wordt al 10 jaar  geboden door  Stichting Thuisteam Twente. Meestal aan mensen die het moeilijk vinden hun dagelijks leven op orde te houden. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen ze iemand weer snel op weg. Soms is de ondersteuning nodig voor langere tijd.  zonder te denken in doelgroepen wordt  samen met de cliënt en de mantelzorgers gekeken wat er aan hulp nodig is, en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Daarbij wordt het aantal medewerkers dat bij de cliënt over de vloer komt tot het minimum beperkt. Dat kan omdat Thuisteam Twente medewerkers heeft die meerdere functies kunnen combineren. Daardoor hoeft niet voor elke taak een ander gezicht langs te komen.

Klik hier voor: informatie over Huishoudelijke Hulp 2018 vanuit de gemeente

Huishoudelijke hulp, ondersteuning bij het zelfstandig leven (inclusief hulp bij de persoonlijke verzorging) of het meedoen in de samenleving vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar ook biedt Thuisteam Twente een Beschermd Thuis aan mensen die 24/7 een beroep op zorg of ondersteuning kunnen doen. Dat geldt voor mensen met een indicatie Beschermd Wonen (WMO) of Wet Langdurige Zorg. Dit kan binnen alle 14 Twentse gemeenten en Menzis Zorgkantoor.

Uniek is dat Thuisteam Twente ook beschermd wonen biedt, maar dan op een nieuwe manier. Elke cliënt heeft gewoon zijn eigen huurcontract en huurt niet van Thuisteam Twente. Een cliënt hoeft dus niet te verhuizen als er geen of minder zorg nodig is, of als iemand over wil stappen naar een andere begeleidingsorganisatie. Dat vinden wij vanzelfsprekend! Thuisteam Twente is in het bezit van het Keurmerk Beschermd Wonen.

Transparant

Thuisteam Twente vindt het belangrijk om zo transparant mogelijk te werken. Dat betekent dat wij elk jaar een jaarverslag en jaarrekening opstellen. De financiële gegevens worden gecontroleerd door een externe accountant.
Op de pagina verantwoording vindt u onze jaarverslagen, jaarrekeningen, meerjarenbeleidsplan en de gegevens van het bestuur, de raad van toezicht en cliëntenraad.

 

Van Hagengracht naar Schuttenstraat…

Na 10 jaar is het kantoor aan de Hagengracht te klein geworden. Begin oktober 2017 staken we het Markt- en Waagplein over om intrek te nemen in het gebouw ’t Schuttevaer aan de Schuttenstraat 3 tot 7 in Almelo. Het telefoonnummer is ongewijzigd.

 

 

wtzi   armoedepact

 

sbb-beeldmerk

Print Friendly