Zo gewoon mogelijk thuis (blijven) wonen

DSC_6464
Thuisteam Twente is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie. De stichting is werkzaam in Almelo en de gemeenten rond Almelo. Thuisteam Twente levert maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun dagelijks leven. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen medewerkers van de stichting  iemand weer op weg. Soms is deze ondersteuning voor langere tijd of moeten in overleg met de cliënt en diens omgeving onderdelen van het dagelijks leven zelfs blijvend worden overgenomen. Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen maar  bekijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het best kan worden georganiseerd.

Als het nodig is, biedt Thuisteam Twente naast ondersteuning en praktische maatschappelijke hulp ook basisverzorging en huishoudelijke hulp. Daarnaast biedt Thuisteam Twente haar  cliënten in een netwerkorganisatie in samenwerking met een aantal samenwerkingspartners mogelijkheden voor arbeidsmatige dagactiviteit of ontspanning.

Thuisteam Twente werkt in een extramurale setting. Een deel van de  cliëntengroep heeft echter in meer of mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Het zorgaanbod is hier op afgestemd. In een extramurale setting biedt de stichting veiligheid en structuur middels een Avondronde (surveillancedienst), 24/7 bereikbaarheidsdienst en korte lijnen tussen cliënt, mantelzorgers, zorgverleners en ondersteunende medewerkers. Uiteraard werkt Thuisteam Twente hierbij als het nodig is samen met andere thuiszorgorganisaties (verpleging), behandelaren en andere instanties.

 

>>VACATURE>> Senior Ambulant Begeleider

 

hkz_kleine_organisaties_webKO-logo-fc jpgarmoedepact

Print Friendly