Thuisteam Twente: zo gewoon dat het niet opvalt!

DSC_6464

Thuisteam Twente is gestart met dagelijkse activiteiten bij Inloop aan de Aa

Je dagelijkse leven op orde houden kan soms knap lastig zijn.  Kleinschalig georganiseerde zorg en passende ondersteuning wordt al 10 jaar  geboden door  Stichting Thuisteam Twente. Meestal aan mensen die het moeilijk vinden hun dagelijks leven op orde te houden. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen ze iemand weer snel op weg. Soms is de ondersteuning nodig voor langere tijd.  zonder te denken in doelgroepen wordt  samen met de cliënt en de mantelzorgers gekeken wat er aan hulp nodig is, en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Daarbij wordt het aantal medewerkers dat bij de cliënt over de vloer komt tot het minimum beperkt. Dat kan omdat Thuisteam Twente medewerkers heeft die meerdere functies kunnen combineren. Daardoor hoeft niet voor elke taak een ander gezicht langs te komen.

Ondersteuning bij het zelfstandig leven (inclusief hulp bij de persoonlijke verzorging) of het meedoen in de samenleving vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar ook biedt Thuisteam Twente een Beschermd Thuis aan mensen die 24/7 een beroep op zorg of ondersteuning kunnen doen. Dat geldt voor mensen met een indicatie Beschermd Wonen (WMO) of Wet Langdurige Zorg. Dit kan binnen alle 14 Twentse gemeenten en Menzis Zorgkantoor.

Uniek is dat Thuisteam Twente ook beschermd wonen biedt, maar dan op een nieuwe manier. Elke cliënt heeft gewoon zijn eigen huurcontract en huurt niet van Thuisteam Twente. Een cliënt hoeft dus niet te verhuizen als er geen of minder zorg nodig is, of als iemand over wil stappen naar een andere begeleidingsorganisatie. Dat vinden wij vanzelfsprekend! Thuisteam Twente is in het bezit van het het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 en het Keurmerk Beschermd Wonen.

Transparant

Thuisteam Twente is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eén van de eisen aan de ANBI-status is maximale transparantie. Dat betekent dat wij elk jaar een jaarverslag en jaarrekening opstellen. De financiële gegevens worden gecontroleerd door een externe accountant. Ook heeft Thuisteam Twente een openbaar meerjaren beleidsplan opgesteld.
Op de pagina verantwoording vindt u onze jaarverslagen, jaarrekeningen, meerjarenbeleidsplan en de gegevens van het bestuur, de raad van toezicht en cliëntenraad.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlThuisteam Twente is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Gevestigd in ’t Schuttevaer

Thuisteam Twente is gevestigd in ’t Schuttevaer (Schuttenstraat 7 te Almelo). Dit gebouw delen wij met diverse sociale partners uit de stad, zoals SteunGezin.nl, SchuldHulpMaatje, de Praktijk voor Coaching & Creativiteit, de Speelgoedkast. Ook Yief Hair & Beauty en Moab MKB zijn hier gevestigd. Onderling zijn er korte lijntjes, waardoor we snel kunnen schakelen als dat nodig is.

Schuttenstraat 7
7607 JA Almelo

 

 

     wtzi   armoedepact

        sbb-beeldmerk 

Print Friendly, PDF & Email